สวิตเซอร์แลนด์เปิดให้บริการรถรางขึ้นเขาที่สูงชันที่สุดในโลกของเทือกเขาแอลป์

, , Comment closed

และสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการเปิดให้บริการรถรางขึ้นเขาที่มีเส้นทางที่ลาดชันที่สุดในโลกของเมืองอยู่ที่เทือกเขาแอลค่ะ สำหรับรถรางขึ้นเขาสานี้ได้มีการให้บริการระหว่างเมืองชวีซที่จะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านสทอสในเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ทางภาคกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่เหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 1300 M

และไม่มีรถยนต์สัญจรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นเส้นทางรถรางขึ้นเขาที่มีความลาดชันที่สุดในโลกระดับ 110% กันเลยค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างนี้ใช้งบประมาณ 52 ล้านฟรังก์สวิสใช้เวลาในการออกแบบและการก่อสร้างอยู่ที่ 14 ปีสำหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมและการเงินที่ทำให้โครงการนี้ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมถึง 2 ปี

และโครงการรถไฟสายนี้มีเป้าหมายให้บริการทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวกับระยะทางประมาณ 1700 เมตรในเส้นทางนี้ก็มีช่วงที่ลดต้องไต่ขึ้นและลงเขาสูงชันประมาณ 743 เมตรและยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นโครงการที่ทดแทนรถรางขึ้นเขาขบวนเก่าที่วิ่งให้บริการตั้งแต่ปี 1933 ค่ะ