ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องอย่างไรถึงจะปลอดภัย

, , Comment closed

และงานนี้เรามาดูวิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารแนบเป็นสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านให้ถูกต้องจะได้ไม่มีทำให้เป็นการเปิดทางของมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ค่ะ ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อและเขียนรับรองสำเนาถูกต้องต้องเขียนรายละเอียดกำกับเอกสารด้วยว่าแน่ว่าใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้นใช้สมัครเรียนเท่านั้นค่ะ

นอกจากกำกับรายละเอียดแล้วจำต้องมีวันเดือนปีเขียนลงบนสำเนาที่ใช้ซึ่งจะช่วยกำหนดอายุในการใช้สำเนาได้ด้วยค่ะ จะต้องเขียนข้อความทั้งหมดลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสถานที่สำคัญเป็นวิธีเซ็นต้องในการรับรองสำเนาอย่างรัดกุมเป็นการไม่เปิดช่องทางกับมิจฉาชีพนั่นเองค่ะ กับกรณีในการเซ็นเอกสารต้องใช้ปากกาสีดำ

จึงจะปลอดภัยเพราะถ่ายเอกสารบางเครื่องสามารถถ่ายโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออกให้เหลือเพียงข้อความของบัตรประชาชนและให้มิจฉาชีพเซ็นต์เอกสารบัตรประชาชนแทนได้เรื่องนั้นควรเส้นด้วยปากกาสีดำเท่านั้นเพราะไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกจากข้อความได้ค่ะ