เกาหลีใต้ออกมาพิจารณายกเลิกการทำกฎหมายห้ามทำแท้ง

, , Comment closed

และสำหรับสาเหตุที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นจะเริ่มทำการพิจารณาว่าควรที่จะทำการยกเลิกฎหมายห้ามทำแท้งหรือไม่นั้น เป็นเพราะว่ามีประชาชนกว่า 230,000 คน ได้ยื่นคำร้องต่อทางรัฐบาลขอให้เลิกการใช้กฎหมายฉบับนี้ ที่จะเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 1953 เพราะว่าในช่วงเวลานั้น ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จะต้องการเพิ่มจำนวนประชากรให้มีมากพอที่จะทำการป้องกันภัยคุกคามจากทางเกาหลีเหนือ

จึงได้มีการประกาศให้การทำแท้งนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จนกระทั่งในปี 1973 ได้มีการอนุโลมให้ทาวผู้เป็นแม่สามารถที่จะทำแท้งได้ ถ้าหากมีความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์นั้นจะเกิดมาผิดปกติค่ะ หรือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการอาชญากรรมทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของเกาหลีใต้ต่างก็ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ห้ามทำแท้งด้วย ถึงแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากชาวคริสต์

และจากรัฐบาลเกาหลีใต้ก็จะไม่เห็นด้วยค่ะ เนื่องมาจากเกาหลีใต้นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการในการเกิดน้อยที่สุดในโลกค่ะ ทางรัฐบาลจึงจะต้องการดำรงนโยบายเพิ่มจำนวนประชากรต่อไป โดยที่รัฐบาลนั้นจะเริ่มทำการวิจัยในปีหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของการยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้ง ก่อนที่จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมต่อไปค่ะ